Personal tools
You are here: Home Press and articles Nederlands Qualoss meet de robuustheid van vrije software
Document Actions

Qualoss meet de robuustheid van vrije software

by Nicolas Bossut last modified 2007-01-30 14:39

QUAlity of Open Source Software (Qualoss) is een project van het 6e Kaderprogramma gefinancierd door de Europese Commissie. Het project heeft tot doel een methode te ontwikkelen om de robuustheid en de evolutiecapaciteit van vrije software te bepalen. Het Cetic werd belast met de coördinatie van dit project waarbij talrijke partners op internationaal niveau betrokken zijn waarvan Zea Partners is . (Bron : DECHAMPS F.R., Het CETIC meet de robuustheid van de vrije software, in Citizen-e, sept 2006)

Het doel van Qualoss is een methode te ontwikkelen om de robuustheid en de evolutiecapaciteit van vrije software (Free and Open Source Software of F/OSS) te bepalen. Er zal een softwaretool worden ontwikkeld om de methode te ondersteunen en de toepassing op het terrein ervan te vergemakkelijken. Qualoss zal zich baseren op de broncodes van de F/OSS-projecten en op de informatie op de website van deze projecten die gegevens bevat over de versies, de bugs, de aanvragen voor nieuwe functionaliteiten, de deelname van de ontwikkelaars en ook informatie die de ontwikkelaars delen op de discussieforums. Om de methode op te bouwen en te valideren, zal Qualoss 50 tot 100 F/OSS-projecten bestuderen. Er zullen casestudies worden uitgevoerd om aan te tonen hoe de methode de bedrijven kan helpen hun rendement te verbeteren. Een groot aantal organisaties staat nog steeds huiverig tegenover vrije software, stelt het Cetic vast. Die vrees heeft vaak te maken met vragen in verband met de kwaliteit van deze software en de supportcapaciteit van de open source community. Dankzij Qualoss zullen de bedrijven een catalogus kunnen raadplegen om de vrije componenten te kiezen die het best aan hun kwaliteitsverwachtingen beantwoorden. Als een component niet in de catalogus is opgenomen, kan het bedrijf een studie aanvragen of de component zelf bestuderen op basis van de Qualoss-methode. Het Cetic benadrukt ook dat het gebruik van of de migratie naar vrije software een prijskaartje heeft. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, meent het centrum, schuilt de meerwaarde van vrije software niet in het feit dat hij gratis is, maar in zijn capaciteit om kennis te verspreiden en lokale tewerkstelling te genereren.

Source

http://www.zeapartners.org/press/nl/qualoss-meet-de-robuustheid-van-vrije-software